Hartrevalidatie

Nazorg hartrevalidatie is bedoeld voor iedereen die hulp nodig heeft bij het herstellen van een hartaandoening of -operatie.

 

Waarom is hartrevalidatie belangrijk? 

Bij FysioVisiq kunnen mensen terecht die een hartrevalidatietraject in het ziekenhuis hebben doorlopen naar aanleiding van: 

  • Een doorgemaakt hartinfarct
  • Dotter- of stentbehandeling, bypassoperatie of andere operatieve ingreep
  • Veel last van hartritmestoornissen
  • Een pacemaker of ICD plaatsing en daardoor training behoeven
  • Een doorgemaakte hartstilstand


Wat kunt u verwachten?

Heeft u met hartklachten te maken of hebt u dit gehad? Dan biedt onze praktijk de mogelijkheid om op een verantwoorde manier verder te gaan met het verbeteren of onderhouden van uw conditie nadat de revalidatie in het ziekenhuis erop zit. 

Bij het opstellen van uw training baseren we ons op de gegevens zoals die door de fysiotherapeut of specialist uit het ziekenhuis aan ons doorgegeven worden. Persoonlijke streefdoelen staan centraal. Deze geven het behandelplan en de training richting. Met tussentijdse evaluaties wordt uw vooruitgang bijgehouden. Eventueel vindt er een terugkoppeling naar uw cardioloog plaats.

Allereerst vindt er een intake plaats waarbij de conditie en spierkracht worden getest. Daarna wordt besproken of individuele begeleiding nodig is.
De behandeling is gericht op het verbeteren van de gezondheid door middel van training. 
Tijdens deze training wordt gekeken naar een vorm van inspanning om uw conditie blijvend te onderhouden. 


Klaar en dan?

De conditie kan na de individuele begeleiding worden onderhouden in onze sportgroepen bij FysioFitness. Deze worden altijd begeleid door een fysiotherapeut.

 

Uw fysiotherapeuten bij hartrevalidatie bij FysioVisiq: