CVA

De afkorting CVA staat voor  Cerebro Vasculair Accident, oftewel een ongeluk in de bloedvaten van uw hersenen. CVA is beter bekend onder de noemer ‘beroerte‘.


Een CVA kan op verschillende manieren ontstaan. Is de bloedtoevoer naar bepaalde hersencellen maar tijdelijk belemmerd, dan spreken we van een TIA. Is er een bloedvat blijvend afgesloten, dan noemen we het een herseninfarct. Is er een bloedvat in de hersenen kapot gegaan, dan heet het een hersenbloeding. Elk jaar krijgen 30.000 Nederlanders een CVA. In ongeveer 80% van de gevallen gaat het om een TIA. Veel informatie over CVA is te vinden op de betreffende webpagina’s van de Nederlandse Hartstichting en de Hersenstichting Nederland. De website van het Beroerte Adviescentrum gaat nog een stuk verder met informatieverstrekking gerelateerd aan CVA. Hier vindt u niet alleen informatie voor mensen die zelf een CVA of TIA hebben gehad, maar ook informatie die specifiek gericht is op naasten/mantelzorgers of juist professionele hulpverleners.

Als u een CVA heeft, werkt een deel van uw hersencellen ineens niet (goed) meer. U krijgt dan te maken met uitvalverschijnselen.  
 

Behandeling na een CVA

Vaak belandt u na een CVA in een ziekenhuis en moet u revalideren. In alle gevallen is het belangrijk om zo snel mogelijk weer in beweging te komen. Ook als sommige lichaamsfuncties zijn uitgevallen door een CVA, zult u de mogelijkheden die u nog wel heeft zo intensief mogelijk moeten aanspreken. Meer algemeen moet u zo gezond mogelijk proberen te leven. Net als voor iedereen geldt ook voor mensen die een CVA hebben gehad: eet gevarieerd. Gebruik zo nodig voedingssupplementen. Stop met roken en matig het gebruik van alcohol. Met een gezonde levensstijl verlaagt u de kans op een nieuwe CVA.
 

CVA en fysiotherapie

In de revalidatiefase na een CVA zal de fysiotherapeut u indien mogelijk dagelijkse oefeningen geven. Het gaat dan onder anderen om het opstaan uit uw stoel, staan, lopen en weer gaan zitten. Zo nodig zal de fysiotherapeut een pijnlijke schouder of een verlamde arm die met een CVA te maken heeft behandelen. Het gaat erom dat u allerlei dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk weer zelf kan doen. Bespreek daarom wat u wilt bereiken, zodat de fysiotherapeut de adviezen, begeleiding en behandeling daarop af kan stemmen.
 

Neurorevalidatie

Na een CVA, of een hersentumor verandert het leven drastisch. De dagelijkse dingen kosten moeite en tijd. Bovendien gaat deze aandoening vaak gepaard met een hoge mate aan vermoeidheid.

Vaak worden mensen die een groot CVA hebben doorgemaakt eerst een tijd opgenomen in een revalidatiecentrum. Daar leer je op verschillende manieren om te leven met de beperkingen die je ervaart, en waar nodig wordt er geprobeerd om verloren vaardigheden opnieuw te oefenen. Soms wordt de klinische opname in een revalidatiecentrum gevolgd door de poliklinische revalidatie. Tijdens de (poli) klinische revalidatie zie je verschillende disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Wanneer u naar huis gaat, is het mogelijk om verder fysiotherapie ( of andere disciplines ) te volgen om uw doel te kunnen bereiken. Met de kennis van neurologische training kan de fysiotherapeut u in stappen verder brengen. 

 

Heeft u nog vragen over het onderwerp CVA? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Michelle Terpstra, onze CVA fysiotherapeut, netwerk CVA Midden-Holland