STER-spot laat cruciale rol fysiotherapeut bij revalidatie zien

11-06-2020


Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten) zendt een STER-spot uit over de onmisbare inzet van fysiotherapeuten bij de revalidatie van ex-coronapatiënten.


Eerste- en tweedelijns fysiotherapie

Ex-coronapatiënten hebben als gevolg van hun ziekte te kampen met longproblemen, verlies van spierkracht en psychische klachten. Het KNGF vindt het belangrijk dat de eerste- en tweedelijns fysiotherapie hiervoor bij een breed publiek onder de aandacht moet komen. Immers, deze patiënten verlaten op enig moment een revalidatiecentrum. Vanaf dat moment is nog steeds en vaak langdurig fysiotherapie nodig. Daarbij komt dat we zelfs signalen opvangen van ex-coronapatiënten die het ziekenhuis verlaten zónder doorverwijzing naar een fysiotherapeut.


Hoog tijd en alle reden dus, om deze patiënten, verwijzers en het Nederlandse publiek in het algemeen duidelijk te maken dat fysiotherapeuten een cruciale rol spelen bij de revalidatie van ex-coronapatiënten.


TV-spot vertelt verhaal van ex-coronapatiënte Marian

Het KNGF heeft een TV-spot opgenomen die het verhaal vertelt van ex-coronapatiënte Marian. Na een langdurig en zwaar ziekbed werkt zij nu hard, moedig en opgewekt aan haar herstel. Zij doet dat met de deskundige hulp van fysiotherapeute Marion Brouwer uit Nijmegen.

In deze TV-spot van 30 seconden wordt duidelijk hoeveel impact corona heeft op mensen en hoe belangrijk de rol van de fysiotherapeut is op weg naar volledig herstel. De spot laat zien dat fysiotherapeuten onmisbaar zijn bij de (na)behandeling van corona. Dat zij na de ziekenhuisbehandeling nu talloze patiënten weer aan voldoende kwaliteit van leven helpen. Dat er een goed leven na corona mogelijk is. Het is een filmpje over een zorgheldin, maar vooral ook een oproep aan elke verwijzer en ex-patiënt om de fysiotherapeut in te schakelen.


Bekijk de spot HIER