FysioVisiq geeft begeleiding na Corona

02-05-2020

FysioVisiq heeft meegewerkt aan het opzetten van het zorgtraject voor mensen die COVID-19 (Corona) in de regio Midden Holland hebben doorgemaakt.


Dit zorgtraject is gemaakt voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt:

  • in de thuissituatie;
  • ontslagen zijn na opname in het ziekenhuis met of zonder IC opname;
  • via verpleeghuis of revalidatie weer thuis zijn.


Deze groep patiënten blijkt na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en heeft baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten en werkzaamheden weer op te pakken.

Er is binnen dit zorgtraject ook aandacht voor voeding en mentale gezondheid voor u en uw omgeving. Hierin werkt FysioVisiq samen met een multidisciplinair netwerk van o.a. huisarts, ergotherapeut, diëtist en POH GGZ. Het behandelprotocol is opgesteld als aanvulling op het KNGF-standpunt ‘fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 1.0’ en met de informatie uit wetenschappelijke onderzoeken zoals het REACH project Amsterdam en de Hoogstraat Utrecht. We hopen hiermee de zorg te waarborgen en een ketenzorg voor COVID-19 patiënten te bewerkstelligen in de regio Midden Holland.

De longfysiotherapeuten van onze praktijk zijn Rozemarijn Brinkman, Sandra de Klerk en Marije Appels. Zij hebben zich bijgeschoold in dit ziektebeeld en de gevolgen hiervan voor het functioneren en kunnen nu COVID-19 patiënten in hun revalidatietraject begeleiden.We kunnen deze zorg direct starten via videobellen en telefonisch consult om het revalidatie proces te begeleiden.


Wilt u meer informatie of aanmelden?

Bel of mail ons gerust:

T. 0182-533833 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur)

E. info@fysiovisiq.nl


Deze zorg wordt in onze regio Midden Holland geleverd door een netwerk van longfysiotherapeuten in samenwerking met o.a. het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), COPD netwerk Midden Holland en CZN. Daarnaast zijn ook Goudse huisartsen en Het Groene Hartziekenhuis betrokken. Wij blijven de ontwikkelingen volgen op landelijk gebied en zullen ons protocol hierop aanpassen indien nodig.