Het coronavirus en onze maatregelen 23-3-2020

23-03-2020

Maandag 23 maart 2020 hebben wij met ons team crisis-overleg gehad over de actuele omstandigheden rondom het Corona-virus. Alle vóór- en tegenargumenten hebben we met elkaar gedeeld en besproken, de actuele richtlijnen van het RIVM zijn ernaast gelegd en we hebben ook contact gehad met Huisartsenpraktijk Bloemendaal en diverse collega-praktijken. Vervolgens hebben we moeten constateren dat het virus wel heel (té) dichtbij onze praktijk komt - en is geweest - afgelopen week.

De uitkomst van het overleg was dan ook duidelijk en unaniem. Wij hebben besloten dat fysiek behandelen op dit moment niet meer verantwoord is en SLUITEN per direct helaas onze praktijk. Een heftige en emotionele beslissing maar omdat wij de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze klanten én van onszelf heel serieus nemen, hebben we geen andere keus.

Voorlopig sluiten we met ingang van dinsdag 24 maart 2020 tot nader bericht.


Telefonisch zijn wij WEL BEREIKBAAR tussen 09.00 en 12.00 uur zodat een aanwezige fysiotherapeut evt. vragen kan beantwoorden.


Om u de komende periode bij te staan, worden alle bestaande patiënten benaderd door hun fysiotherapeut via telefonisch consult en/of video-bellen.
Wordt u voor acute zorg door uw (huis)arts doorverwezen, stuurt u ons dan een e-mailbericht: info@fysiovisiq.nl


Wij hopen op uw begrip voor de ontstane situatie en zullen de volledige praktijkvoering weer oppakken zo gauw dat weer mogelijk en verantwoord is. Uiteraard berichten we u daarover telefonisch (bestaande afspraken), via onze website en Facebook.

Tenslotte willen wij u op het hart drukken om goed de regels van het RIVM te (blijven) volgen.


Blijf gezond!!


Namens ons hele team van FysioVisiq,

Alex van Bruksvoort & Dick Bouwman