Gevolgen voor patiënten met ernstig COPD in Nederland zichtbaar

23-10-2019

FysioVisiq doet mee aan een Longitudinale cohortstudie COPD.


Over deze studie is vandaag onderstaand persbericht gepubliceerd, met de tussentijdse meting van het onderzoek naar de invloed van de reductie van de langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD (GOLD III en IV).


Dit nieuws is een constatering van de trends die al zichtbaar worden na zes maanden onderzoek. De onderzoeksgroep van Fysiotherapie & Wetenschap vindt dat iedereen dit nu al moet weten. De officiële wetenschappelijke conclusies zullen na de derde meetronde statistisch onderzocht en gepubliceerd worden.


 

PERSBERICHT 

Gevolgen voor patiënten met ernstig COPD in Nederland zichtbaarLongontstekingen, medicatiegebruik (antibiotica/prednison) en ligdagen in het ziekenhuis nemen binnen zes maanden reeds toe door een gereduceerde frequentie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD. 

Op advies van het Zorginstituut Nederland is de frequentie van fysiotherapeutische revalidatie vanaf 1 januari 2019 als bezuinigingsmaatregel voor patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD (GOLD III en IV) gereduceerd. De Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap heeft daarom een longitudinale cohortstudie (> twee jaar) geïnitieerd om patiënten met ernstig tot zeer ernstig COPD te volgen in de tijd en te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het reduceren van de gemiddelde frequentie van twee maal per week naar éénmaal per week fysiotherapie. In totaal zijn 304 patiënten geïncludeerd voor het onderzoek in nauwe samenwerking met 22 eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland. 

Na zes maanden blijken reeds verschillen te ontstaan tussen de groep, die twee maal per week revalideert, in vergelijking met éénmaal per week fysiotherapeutische revalidatie. De verschillen uiten zich bij patiënten in meer longontstekingen, medicatiegebruik en ligdagen in het ziekenhuis, als zij slechts éénmaal per week revalidatie aangeboden krijgen. Martin Keesenberg (fysiotherapeut / klinisch gezondheidswetenschapper) benadrukt dat dit een verslechtering van de gezondheidssituatie van de patiënt met zich mee zal brengen, maar ook hogere kosten vanwege de sterke toename van het aantal ligdagen van patiënten in het ziekenhuis. Begin januari 2020 zullen de gevolgen van het hele jaar jaar 2019 met gereduceerde frequentie fysiotherapie geanalyseerd worden. De resultaten zullen zowel nationaal als internationaal gepubliceerd worden. Fysiotherapeuten en de onderzoeksgroep maken zich zorgen over de patiënten als de frequentie van fysiotherapie vanaf 1 januari 2020 nog meer gereduceerd zal gaan worden. 


Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap 

info@fysiotherapiewetenschap.com
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rozemarijn Brinkman.