FysioVisiq doet mee aan multicenter studie bij ernstig COPD

01-03-2019

Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland bekend gemaakt vanaf 1 januari 2019 de langdurige revalidatie qua aantal zittingen fysiotherapeutische revalidatie in te korten tot in het eerste jaar 70 zittingen voor de groep met meest ernstige vorm van chronische bronchitis en longemfyseem (COPD GOLD stadium III en IV) en in het tweede jaar naar een nog lager aantal zittingen te reduceren. De effectiviteit van fysiotherapeutische revalidatie voor patiënten met COPD is reeds uitgebreid aangetoond in verschillende wetenschappelijke onderzoeken ten aanzien van benauwdheid, medicatiegebruik, reductie van hospitalisaties en kwaliteit van leven. Door dit besluit van reductie van het aantal zittingen fysiotherapeutische revalidatie loopt de langdurige revalidatie momenteel gevaar. 

Hiertoe is een prachtige samenwerking van fysiotherapeuten in Nederland gestart! 
Onze praktijk doet mee aan deze multicenter studie van de Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap bij patiënten met ernstig COPD. Het onderzoek omvat een cohort van meer dan 800 patiënten vanuit 45 praktijken in Nederland.  Het doel is het onderzoeken van incidentie longaanvallen, medicatiegebruik en ziekenhuisopnamen bij het reduceren van de revalidatiefrequentie per week.