Wetenschapsproject manuele therapie

30-10-2018

Onze collega Elize Bakker is gestart met haar laatste studiejaar van de Master Manuele therapie aan de SOMTuniversity Amersfoort. In dit laatste studiejaar vindt ook het wetenschapsproject plaats. Vanuit de SOMTuniversity Amersfoort is een grootschalig onderzoek opgesteld naar lage rugklachten. Lage rugpijn komt veel voor in Nederland. Vaak gaat de rugpijn vanzelf weer over maar het kan ook negatieve gevolgen hebben op het dagelijks leven (bijv. voor deelname aan arbeid en het kunnen deelnemen aan het sociale leven). Het is tot nu toe onduidelijk welke factoren vooral verantwoordelijk zijn voor deze negatieve gevolgen.


Met behulp van dit onderzoek proberen we daar inzicht in te krijgen. We gaan onder andere de kracht en functie van de rugspieren en de beweeglijkheid van de rug bij mensen met rugpijn in kaart brengen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in hoe mensen met rugpijn over hun klachten denken, hoe ze hiermee omgaan in het dagelijks leven en welke impact de klachten hebben op het dagelijks leven. Dit zal vastgelegd worden middels vragenlijsten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gediplomeerde fysiotherapeut die in opleiding is voor een specialisatie en zal plaatsvinden in de fysiotherapiepraktijk.


Er zijn twee meetmomenten: bij aanvang van het onderzoek (T0) en 6 weken later (T1). Dit onderzoek brengt geen risico's met zich mee, omdat het gaat om normale bewegingen en belastingen van de rug die u dagelijks uitvoert. De gegevens zullen anoniem verzameld en verwerkt worden.

 

Wilt u meedoen? Meld u bij Elize Bakker.

.