Back to Move!

31-08-2018

FysioVisiq start met een pilot programma Back to Move.
Dit is een programma voor alle VGZ-verzekerden voor de behandeling van lage rugklachten.

FysioVisiq gelooft in een veranderende vergoedingenstructuur van fysiotherapie. Fysiotherapie wordt nu vergoed per behandeling. In de toekomst zal er een verschuiving komen naar vergoedingen per product. Back to Move is zo’n product, waarbij u met een vast programma begeleid wordt voor behandeling van uw rugklachten. 
 

Er wordt gestart met een online intake. Daarna volgt de behandeling. Dit kan zijn in een behandelkamer, online of in een oefengroep.

FysioVisiq start per 1 september 2018 in een pilot met dit programma voor VGZ-verzekerden.

U wordt door ons secretariaat gevraagd om aan dit programma deel te nemen. Vergoeding vindt nu nog gewoon plaats volgens de normale vergoeding per behandeling. Als deze pilot slaagt, gaan wij vanaf 1 januari 2019 over op het nieuwe programma. Wij zullen u dan nader informeren.