Valpreventie in Gouda Noord

01-02-2018

Het aantal ouderen neemt alsmaar toe en daarmee het aantal valincidenten. Door alert te zijn op valgevaar en door samen te werken kunnen we wellicht een aantal ongevallen voorkomen en daarmee de ouderen een heleboel leed besparen.


Thuiszorg-verpleegkundigen en praktijkondersteuners (POH's) screenen hun cliënten met de speciaal daarvoor ontwikkelde lijst waardoor duidelijk is naar wie kan of moet worden doorverwezen, bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Alle partijen die op het gebied van valpreventie iets te bieden hebben, kunnen zich in de keten profileren. De ketens brengen het lokale beweegaanbod in kaart en maken afspraken hoe ouderen te stimuleren eraan deel te nemen. 


In Gouda Noord loopt al geruime tijd een valpreventieketen binnen ons Gezondheidscentrum Bloemendaal. Er zouden zoveel meer ouderen gebruik kunnen maken van de valpreventie interventies in dit stadsdeel, als ook elders in Noord wordt samengewerkt in ketenverband.


Daarom organiseerde Transmuraal Netwerk Midden-Holland op 18 januari een informatiebijeenkomst in het Groene Hart ziekenhuis voor professionals uit de thuiszorg, huisartsenpraktijk en fysiotherapie m.b.t. 

  • de ideale keten voor valpreventie,
  • de multifactoriële aanpak,
  • hoe je op wijk- (gebieds-)niveau hierin zou kunnen samenwerken


Namens FysioVisiq waren Sandra de Klerk, Rozemarijn Brinkman en Alex van Bruksvoort aanwezig. 

Wij verzorgen al jaren de cursus Valpreventie. Kom gerust eens kijken op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur!