Parkeerzone

31-08-2017

Sinds 20 april 2017 is op het parkeerterrein bij Gezondheidscentrum Bloemendaal een blauwe zone ingericht.
 

Let dus op dat u niet langer dan 2 uur parkeert op ons terrein én een parkeerschijf achter de voorruit legt.

 
Onze parkeerschijfzone is herkenbaar aan de verkeersborden zoals hiernaast afgebeeld. Deze borden zijn gecombineerd met doorgetrokken blauwe strepen om de plaatsen waar parkeren is toegestaan aan te geven. De verplichting een parkeerschijf te gebruiken binnen een parkeerschijfzone geldt voor bestuurders voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Deze regel geldt dus voor bijna alle motorvoertuigen, met uitzondering van een motorfiets (zonder zijspan). De motorfiets mag wel geparkeerd worden binnen de zone, maar het gebruik van een parkeerschijf is dan voor de bestuurder van de motorfiets niet verplicht.

 

Algemene regels binnen een Parkeerschijf-zone

Artikel 25

  1. Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.
  2. Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf. Indien het motorvoertuig is voorzien van een voorruit, wordt de parkeerschijf achter de voorruit geplaatst.
  3. Op de parkeerschijf staat aan de getoonde zijde slechts één cijferreeks, die een aanduiding geeft van de kalenderuren, en die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen.
  4. Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
  5. Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden het tweede tot en met het vierde lid slechts gedurende die dagen of uren.